Tekninen ratkaisu:

2-linjainen – mesofiilinen – lietemädätys

Ympäristölupa:

35 000 t/a

Henkilöstö:

8 – 10 hlö

Energiaa (myyntiin):

400 – 700 omakotitalolle(10 000 MWh)

– sähköä n. 2 000 MWh

– lämpöä n. 8 000 MWh

Lannoitteita:

1 000 – 1 500 hehtaarille (luomu / perint.)

– Kiinteä, liete ja lannoitevesi

Reaktorit / kaasuvarastot:

1 000 / 200 m3 ja 2 700 m3 / 1 000 m3

Lannoitevarastot:

neste:       5 x 2 500 m3

kiinteä:     3 x 200 m3