BioKymppi Oy on yksityinen osakeyhtiö, jonka päätoimiala on orgaanisten jätteiden käsittely, energia- ja lannoitetuotanto. Lisäksi yhtiö tarjoaa jätteiden biokaasutuotantoon, jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen liittyviä asiantuntija-, koulutus- ja tutkimuspalveluita.

Kiteen Sopensuon biokaasulaitoksen ympäristölupa mahdollistaa orgaanisen jätteen käsittelyä aina 35 000 tonniin saakka. Raaka-aineista tuotetaan biokaasua ja orgaanisia lannoitteita, jotka soveltuvat käytettäväksi myös luomuviljelyn täydennyslannoitteena.

Reaktoreissa syntyvällä biokaasulla ja Kiteen suljetulta kaatopaikalta kerättävällä kaatopaikkakaasulla toimiva chp-laitos (kaasumoottori+generaattori) tuotetaan sähköä ja lämpöä. Energiasta osa menee laitoksen omaan käyttöön, osa sähköstä myydään valtakunnan verkkoon. Lisäksi biokaasua siirretään Kiteen Lämmöllä sijatsevalle kaasukattilalle ja chp-laitokselle. Kaasu muutetaan siellä sähköksi sekä lämmöksi Kiteen kaukolämpöverkkoon. Bio- ja kaatopaikkakaasun määrä vastaa noin miljoonaa litraa kevyttä polttoöljyä. Tämä vastaa 300 – 500 omakotitalon sähkön ja lämmön kulutusta.

Laitos on tehty 2-linjaiseksi, joka mahdollistaa laajan raaka-ainepohjan käytön joista saadaan kiinteitä ja nestemäisiä orgaanisia lannoitteita peltoviljelyyn. Arvioiduilla tuotantomäärillä saadaan lannoitteita 1 000 – 1 500 hehtaarille.

Laitoksen rakentamiseen ja toimintamalliin on haettu oppia Suomesta, Ruotsista ja Keski-Euroopasta, jossa biokaasulla tuotettu energia- ja lannoitemäärät on aivan eri kokoluokassa Suomeen verrattuna.

 

Jätteet kiertoon - turvallisia kierrätyslannoitteita ja uusiutuvaa energiaa

platina-20132022-peruslogo_FI_web
vuoden_yrittaja_2014