Biokaasulla tarkoitetaan hallituissa olosuhteissa syntyvää kaasuseosta ennen sen puhdistusta. BioKympin laitoksen reaktoreissa bakteerien hajottaessa orgaanisia jätteitä syntyy biokaasua joka sisältää metaania 50–75%. Se poltetaan sellaisenaan hiilidioksidiksi lämpö- ja sähköenergiantuotannossa.

Biometaanilla tarkoitetaan biokaasua, josta on poistettu epäpuhtaudet. BioKympillä jalostetun biometaanin metaanipitoisuus on  97-99 %. Biometaani on myös hajustettu. Se käytetään ajoneuvo sekä teollisuuskaasuna.

Kun jätteistä tuotetulla energialla korvataan fossiilisia polttoaineita, vähenevät kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöt merkittävästi.

BioKympin tuottama sähkö on sertifioitua vihreää sähköä, jolle on myönnetty Suomen luonnonsuojeluliiton Eko-energiamerkki ensimmäisenä laitoksena Suomessa.