Kaatopaikalle kipattu orgaaninen jäte tuottaa mädätessään metaania, joka on yli 20 kertaa pahempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Biokaasulaitoksessa jätteestä tuotettu biokaasu (50 – 70 % metaania) poltetaan hiilidioksidiksi energiantuotannossa. Kun jätteistä tuotetulla energialla korvataan nestemäisiä fossiilisia polttoaineita, vähenevät kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöt merkittävästi.

BioKympin laitoksen reaktoreissa bakteerien hajottaessa orgaanisia jätteitä syntyy biokaasua. Kaasupumppaamo poistaa kaasusta vettä ja epäpuhtauksia sekä siirtää syntyneen kaasun sähkön- ja lämmöntuotantoon. Chp-laitoksella tuotetaan lämpöä ja sähköä, jota myydään sähköyhtiöille ja käytetään omassa toiminnassa. Osa tuotetusta biokaasusta ja kaatopaikalta kerätystä kaatopaikkakaasusta käytetään lämmöntuotannossa ja siirretään Kiteen kaupungin kaukolämpöverkkoon. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu ajoneuvokaasun tuotannon ja jakelun aloittaminen. BioKympin tuottama sähkö on sertifioitua vihreää sähköä, jolle on myönnetty Suomen luonnonsuojeluliiton Eko-energiamerkki ensimmäisenä laitoksena Suomessa.